سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش مدیریت و توسعه گردشگری, چالشها و راهکارها

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سمیرا شیخی – دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی شهری دانشگاه شهید بهشتی
پیمان خدابخش – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

دنیای امروز به شکل گریز ناپذیری تبدیل به دهکده ای جهانی با ارتباط گسترده و عمیق شده است اطلاعات و فناوری استفاده از آن امروزه به عنوان یکی از کلیدهای اصلی در توسعه کشورها مخصوصا کشورهای جهان سوم مطرح شده است از سوی دیگر گردشگری نیز به فراخور گذشت زمان به عنوان صنعتی درآمدزا برای کشورهای مختلف درآمده است به شکلی که درآمدهای حاصل از آن در برخی کشورها چندین برابر درآمدهای سرشار نفتی کشورهای دیگر است لزوم توجه به مفهوم گردشگری و استفاده از فناوری های نوین برای گسترش آن و استفاده کردن از مزایای بی شمار اقتصادی آن برای کشورها تحقیق و پژوهش پیرامون رابطه بین گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه گردشگری را ضروری کرده است درعصر حاضر دگرگونی ژرف تکنولوژیکی سازوکارها، شرایط و درنتیجه بحث های تکنیکی و فنی به سوی پیچیدگی تنوع و ظرافت بیشتری گرایش یافته است