سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین کنفرانس ملی رویکرد سیستمی در ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مهدی غضنفری – عضو هیئت هلمی دانشگاه علم و صنعت ایران – دانشکده صنایع (وزیر صنعت ، معد
حسین محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت ایران- دانشکده صنایع
سید عباس حسینی جو – دانشجوی دکتری صنایع – دانشگاه صنعتی امیرکبیر – دانشکده صنایع

چکیده:

راهبری پروژه های بهبود در سازمانها با صرف حداقل منابع جهت حصول به نتایج طرحریزی شده در کوتاهترین زمان ممکن یکی از چالشهای مهم سازمانی است و این مهم همگامی امکان پذیر است که اولا مسائل و مشکلات سازمان را درست تشخیص داده و اولویت بندی تمائیم و ثانیا راهکارهای اساسی برای حل آنها طراحی کنیم که کل سازمان را به سمت هدفش سوق دهد. تئوی محدودیت ها یک فلسفه مدیریتی سیستمی جهت کمک به این کار می باشد. عنوان این تئوری از ایده ناشی می شود که هر سیستم در راه دستیابی به اهدافش توسط تعداد بسیار کمی محدودیت محدود می شود و اینکه همواره حداقل یک محدودیت در سیستم وجود دارد . تئوری محدودیت ها سیستم را به زنجیر تشبیه می کند ف ضعیفترین حلقه زنجیر را گلوگاه (محدودیت) می نامد و سعی می کند با شناسایی، مدیریت و حذف آن ، با کمترین زمان و هزینه ، عملکرد کل سیستم را بهبود دهد. روش تئوری محدودیت ها برای شناسایی و حل مسائل سازمانی فرآیند تفکر نام دارد. فرآیند تفکر تئوری محدودیت ها شامل مجموعه ای از ابزارهای شش گانه منطقی است که این ابزارها ساختار سیستمی و نظام مند را برای درک موقعیت های جاری سازمانها و پروژه ها و تعیین استراتژی مطلوب جهت رسیدن به اهداف مطلوب ایجاد کرده اند. رویکرد تئوری محدودیت ها در مدیریت تغییر مستلزم پاسخگویی به سه سوال اساسی :۱- چه چیری باید تغییر یابد؟ ۲-به چه چیزی تغییر یابد؟ ۳- چگونه تغییر را اعمال کنیم ؟ است. هدف از این مقاله این است تا نشان دهد که چگونه می توان از نمودارهای منطقی و سیستماتیک فرآیند تفکر تئوری محدودیت ها جهت شناسایی مسائل و مشکلات ریشه ای سازمانی استفاده کرد . از این رو در این مقاله با استفاده از یک مطالعه موردی در شرکت فردوس از دو روش درخت موقعیت جاری و رویکرد سه ابر باری شناسایی مسائل و تناقضات اصلی سازمان استفاده شده است و در آن به صورت صریح و روشن علت های ریشه ای آثار نامطلوب سازمان شناسایی شده تا با شناخت این علت ها و تناقضات به سوال اول ۱ – چه چیزی باید تغییر یابد پاسخ داده شود تا تمرکز برای بهبود از اثرات نامطلوب مشاهده شده به سنت دلایل ریشه ای ایجاد کننده این اثرات معطوف شود و تمام توان سازمان برای برطرف کردن این علل اصلی متمرکز شود.