سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی دانش پژوهان کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی هارون آبادی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز – گروه کامپیوتر
اشکان مراحل – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات بوشهر- گروه کامپیوتر

چکیده:

معماری سازمانی رویکردی برای شناخت ، مهندسی و مدیریت کلیه عناصر سازمان و ارتباطات آنها است.با توجه به هزینه بسیار بالای پیاده سازی سناریوهای معماری سازمانی لازم است قبل از انتخاب هر سناریو ، مرحله ارزیابی مدل ها و اطلاعات معماری از نظر میزان برآورده شدن مطلوبیت ها و ویژگی های کیفی سازمان توسط سناریوها انجام شود تا سناریوی بهینه انتخاب و پیاده سازی شود. در این مقاله روشی جدید برای ارزیابی کمی میزان دستیابی سناریوهای معماری سازمانی به ارایه شده است. فرآیند fuzzy ANP ویژگیهای کیفی با استفاده از دانش و تجربه خبرگان سازمان و معماری سازمانی مبتنی بر تحلیل شبکه ای نظریه جدیدی است که فرآیند سلسله مراتبی را برای پرداختن به وابستگی را در بازخورد توسعه می دهد. با توجه به ابهام و عدم قطعیت موجود در قضاوت های تصمیم گیران برای مقایسه عناصر از منطق فازی استفاده شده است. روش ارایه شده بطور کامل کاربردی می باشد. دراین مقاله روش پیشنهادی در چندین بخش به همراه توصیف یک مطالعه موردی ارایه شده است