سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

فریدون مقدس نژاد – عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
فهیمه گل بابایی – کارشناس ارشد حمل‌و نقل دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
علیرضا نوری – دانشجوی دکتری تخصصی راه و ترابری ، دانشگاه صنعتی امیر‌کبیر

چکیده:

در سالهای اخیر بحران آلودگی هوای تهران به مشکلی جدی در پیش روی مسئولان مدیریت شهری کشور مبدل شده است که هرساله با شروع فصل سرما آثار مخرب خود را بیشتر و بیشتر نشان می‌دهد. با توجه به اینکه منبع عمده تولید آلاینده‌های هوا خودروهایی هستند که در شبکه تردد می‌نمایند ، بنابر‌این اعمال استراتژیهای صحیح ترافیکی در راستای کاهش این تولید آلاینده، می‌تواند گامی مفید و موثر در کاهش آلاینده‌های شبکه باشد. نظر به رشد چشمگیر استفاده از شبیه‌سازها در پیش‌بینی و اثرسنجی اعمال استراتژیهای ترافیکی ، در این مقاله یک بزرگراه شهری توسط نرم‌افزار شبیه‌ساز ، مدلسازی گردیده و پس از کالیبراسیون مدل ، میزان آلاینده‌های تولید شده در شبکه در حالت عادی و با اعمال استراتژی کاهش سقف سرعت تردد خودروها به دست آمده و مقایسه می‌گردد که عملا استفاده از استراتژی کاهش سرعت توانسته است در بزرگراه مورد بررسی که بزرگراه نیایش بوده است ، تاثیرات چشمگیری را بر کاهش آلاینده‌های تولید شده در شبکه داشته باشد