سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

هاجر عباسی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
زهرا امام جمعه –
سیدمهدی سیدین –

چکیده:

دراینتحقیق توانایی شبکه های عصبی مصنوعی در پیش بینی دو پارامتر مورد استفاده در صنایع پخت نان مورد بررسی قرارگرفته است ۱۰۰ نمونه آرد مناسب تولید نانهای حجیم ستاره از واحدهای اردسازی استانهای مختلف کشور جمع آوری شد هفت فاکتور از خصوصیات فیزیکوشیمیایی آرد به عنوان پارامترهای ورودی شبکه و دو پارامتر کاربردی از ویژگیهای فارینوگرافی خمیر به عنوان خروجی های شبکه درنظر گرفته شد شبکه فوق با دو روش آزمون و خطا و الگوریتم ژنتیک به منظور تعیین بهترین ویژگیها تعداد لایه های پنهان تعداد نورونهای هر لایه کمیت های مومنتم و استپ سایز و فاکتورهای ورودی تحت آموزش قرارگرفت نتایج نشان دادند که شبکه عصبی طراحی شده با استفاده ازتکنیک الگوریتم ژنتیک درپیش بینی درصد جذب آب ارد و زمان گسترش خمیر بسیار توانمند عمل می کند حساسیت هریک از فاکتورهای خروجی به فاکتورهای ورودی مورد ارزیابی قرارگرفت.