سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

معصومه مرادی – دانشجوی کارشناسی ارشد
عبدالله آقایی – استاد، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
منیره حسینی – استادیار، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی؛

چکیده:

امروزه تصمیمگیران در سازمان نیاز به بررسی دائم تغییرات در محیط و سازمان دارند و در صورت لزوم تغییرات لازم را ایجاد میکنند. بدین دلیل وجود دانش در مورد سازمان و محیط در امر تصمیمگیری، حیاتی است. مدیریت دانش یک فاکتور اصلی برای مزیت رقابتی سازمانها محسوب میشود و سازمانها سرمایهگذاریهای عظیمی در ایجاد انبارههای دانش متمرکز در جهت بهبود فرآیند کسبوکار، ارتقاء توزیع دانش و نگهداری تجربیات حتی بعد از ترک کارمندان از سازمان انجام میدهند. همچنین سازمانها در تلاش برای یافتن ابزارهایی جهت انجام فرآیند مدیریت دانش با سرعت و دقت بالا هستند. یکی از ابزارهایی که در این زمینه موثر و کارا بودن خود را اثبات کرده است، عاملهای هوشمند میباشد. در این تحقیق هدف ارائه یک زیرساخت از مدیریت دانش با بکارگیری عاملهای هوشمند میباشد به گونهای که همه جوانب مدیریت دانش را در نظر بگیرد و همچنین چالشها و نقایص موجود در دیگر تحقیقات را بر طرف کند