سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمود معین الدین – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی یزد
بابک ده موبد – عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی یزد
رسول خانعلی زاده – عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی یزد

چکیده:

صنعت نساجی به دلیل ماهیت فرایند تولید آن میتواند اثرات زیست محیطی را به دنبال داشته باشد با توجه به تاثیرات زیست محیطی هندس هدف پژوهش حاضر ارزیابی اثرات اجرای استانداردهای محیط زیست درسطح شرکت ها ارزیابی موانع اجرای آن درصنعت نساجی ایران و ارایه راهکار برای رفع موانع موجود می باشد یکی از شاخص ترین سیستم های مدیریت محیط زیست ا ستانداردهای ایزو۱۴۰۰۰ است این مجموعه استاندارد شرایط لازم برای سیستمهای مدیریت زیست محیطی را تعین می کند سیاست گذاری محیطی مرحله ابتدایی و مهمترین مرحله دراستقرار ایناستاندارد است برنامه ریزی برای اجرا و اجرای فرایندها و امور پیش بین شده درمرحله برنامه ریزی و درنهایت بررسی نتایج و اصلاح کار خلاصه ای از روند سیستم مذکور را نمایان می سازد فشارها و الزامات بخش قانونگذاری برای اتخاذ سیستم مدیریت محیط زیست ازجمله عوامل موثر براجبار شرکت ها به اجرای استانداردهای مدیریت محیط زیست می باشد و منافع ناشی ازاجرای استاندادر عامل مهم بعدی است.