سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی صنعت نیروگاههای حرارتی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

زینب صیفوری – کارشناس ارشد، بخش مهندسی مکانیک و پژوهشکده انرژی و محیط زیست دانشگاه
مهران عامری – دانشیار، بخش مهندسی مکانیک و پژوهشکده انرژی و محیط زیست دانشگاه شهید

چکیده:

در این پژوهش یک سیستم تولید همزمان توان و حرارت برای ایجاد دماهای زیر صفر درجه سانتیگراد برای استفاده در سردخانهها مورد آنالیز ترمودینامیکی قرار گرفتهاست. این سیستم شامل یک میکروتوربین، چیلر تراکمی و چیلر جذبی است که توان تولید شده توسط میکروتوربین در چیلر تراکمی مورد استفاده قرار میگیرد و حرارت خروجی آن نیز برای استفاده در چیلر جذبی بازیافت میشود. در این پژوهش یک سیستم خنک شونده مورد بررسی قرار گرفتهاست که در آن کندانسور سیکل تراکمی و اواپراتور سیکل جذبی در یک مبدل حرارتی مشترک هستند. نتایج نشان میدهد راندمان سیستم ترکیبی بسیار بیشتر از سیستم سادهی میکروتوربین چیلر تراکمی است. برای به کار بردن این سیستم در دماهای محیط بالا باید دمای اواپراتور سیکل جذبی افزایش یابد و برای به کار بردن آن در دماهای محیط پایینتر از ۲۵ درجه باید دمای ژنراتور سیکل جذبی کاهش یابد. همچنین با کاهش دمای محیط خنک شونده(محیط سردخانه) و افزایش دمای محیط راندمان سیستم کاهش خواهد یافت