سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دوازدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

نادر شکوهی – مدیر تحقیق و توسعه ، شرکت صنایع ریلی ایران خودرو

چکیده:

افزایش دسترسی پذیری در خودروهای ریلی نیازمند آگاهی کامل از وضعیت اجزا در سیستمهای مختلف می یاشد. در این مقاله شرایط و مشخصات مکانیکی مستهلک کننده های قائم تعلیق ثانویه در خودروهای ریلی در ارتباط با راحتی سفر مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا تلاش دشه اس با استفاده از تکنیم های شبکه های عصبی ، المان معیوب که باعث کاهش راحتی سفر در خودروی ریلی شده است جهت برطرف سازی عیب شناسایی شود. به منظور کاهش تاثیرات منفی عیب شناسایی شده ، تعبیه یک شیپوره در لوله متصل کننده فنر بادی به مخزن هوار کمکی مورد توجه قار گفته است . نتایج استفاده از منترل هوشمند نیمه فعتا بر روزی دریچه شیپوره نشان داد که در صورت بروز نقص در مستهلک کننده های قائم در خودروی ریلی ، راحتی سفر مسافران را در محدوده قابل قبولی ثابت نگه داشته می شود.