سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مریم مرادی – دانشجوی کارشناس ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
حسین میثمی – هیئت علمی موسسه آموزش عالی نجف آباد
اسماعیل معصومی – هیئت علمی موسسه آموزش عالی نجف آباد
امیررضا مدرس نیا – دانشجوی کارشناس ارشد عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

چکیده:

هر از گاهی در معایر و خیاباهای شهرها و حتی روستاهای کشور شاهد حفاری های متعدد از سوی نهادها و سازمانهای مختلف شهری وخدماتی از جمله شهرداری ها، ادارات برق، مخابرات و … هستیم.این حفاری ها که به منظورهای مختلف از جمله ایجاد شبکه لوله گذاری برای انتقال آب، فاضلاب، گاز و حتی انتقال و توزیع سوختهای نفتی از جمله نفت خام و در بعضی موارد برای کابل گذاری سیم های برق و مخابرات صورت م یگیرند، ممکن است برای بار اول و در واقع برای احداث و نصب لوله گذاری و کابل گذاری تازه باشد و یا اینکه بدلیل نقصان و آسیب دیدگی لوله ها و یا کابلهای واقع در زیر خاک، لازم شده است که کار حفاری، خاک برداری و تعویض یا تعمیر شبکه صورت گیرد