سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی ترافیک و ایمنی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مرتضی اسدامرجی – کارشناسارشد مرکز تحقیقات حمل و نقل طراحان پارسه
احمد دهقانی – دانشجوی کارشناسارشد دانشگاه تربیت مدرستهران

چکیده:

بحرانهای طبیعی همه ساله خسارات زیادی به زیرساختهای حملونقل وارد کرده و علاوه بر اختلال در سفرشهروندان، باعث ایجاد مشکلات فراوانی در عملیات امداد و نجات حادثهدیدگان میشود. امروزه در بسیاری از کشورهای پیشرفته از سیستمهای مکانیابی اتوماتیک خودروAVL) برای اعزام و مسیردهی خودروهای اورژانسی برای کاهش مدت زمان امدادرسانی استفاده میشود. در این پژوهش مزایا و کاربردهای سیستمهای اتوماتیک خودرو در مدیریت بحران و تکنولوژیها، زیرسیستمها و ارتباطات بین بخشهای مختلف آن بررسی میشود. همچنین به سیستمهایAVL بکارگرفته شده در سایر کشورها اشاره شده و در ادامه با توجه به شرایط کشور ایران، زیرسیستمها و ساختارهایی مورد نیاز برای استفاده از سیستمAVL در مدیریت شرایط اضطراری کشور پیشنهاد میگردد