سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

فرزان رسول زاده – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده:

از زمانهای گذشته انسان همواره جهت فراهم ساختن شرایط آسایش محیطی خویش اتکا به انرژی داشته است و بویژه از انرژی فسیلی درجهت گرمایش فضاهای سکونتی بسیار بهره برده است و ناگزیر این فراهم ساختن شرایط اسایش درساختمان ها صرف هزینه های فراوانی را درپی داشته است با انقلاب صنعتی این مصرف بی رویه تا جایی پیش رفته که آلودگی و تخریب محیط زیست و اخیرا تغییرات اقلیمی کره زمین را موجب شده است این تغییرات همچنین بسیاری از کشورهای جهان را با معضلات زیست محیطی مواجه کرده است توجه به این موضوع بقدری از اهمیت بالایی برخوردار بوده که ازنیمه دوم قرن گذشته و بویژه از دهه هفتاد میلادی اقلیم و حفاظت محیطی پیوسته مورد توجه قرار گرفته و گروه های مختلف طرفدار محیط زیست دراقصی نقاط دنیا تشکیل شده است این گروه ها عمدتا خواستار حفظ و احیا محیط زیست با استفاده از فناوری همگون با محیط طبیعی و استفاده ازانرژی های پاک و تجدیدپذیر می باشند از این زمان درحوزه ساختمان چه درساخت و چه دربهره برداری از آن با توجه به میزان بالای مصرف انرژی درآنها توجه به محیط زیست و تلاش درجهت طراحی ساختمان های اقلیمی افزایش یافته است بنابراین به نظر می رسد استفاده از انرژی های پاک و بکارگیری سیستمهای غیرفعال خورشیدی می تواندبه عنوان راهکاری مناسب جهت ذخیره انرژی دراین بنا ها باشد تا بتواند ضمن کاهش مصرف انرژیهای تجدید ناپذیر آلودگیهای محیطی را نیز به حداقل برساند.