سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بهمن فرخی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهلران ودانشجوی دکترا ی عمران

چکیده:

چالش حفظ ، تامین ونگهداری ازمنابع طبیعی آب یکی از بزرگترین مسا یل کنونی هیدرولوژیکی در سطح ملی وحتی بین المللی می باشد.آبهای زیر زمینی در واقع بخشی از آبهای سطحی اند که یا بطور طبیعی از طریق چشمه ها بهسطح زمین راه می یابند و یاتوسط چاه،قنات و…. از سفره های زیر زمینی استخراج می شوند این آبها یکی از منابع مهم تامین آب شرب بوده که نیازی به تصفیه ندارد. بنا برین اتخاذ روشهای اصولی و اجرایی آبخیزداری و آبخوا نداری مبتنی بر پایه ی علمی و بر اساس جهت حفاظت ، بهره برداری و مدیریت منابع آبی نقش مهمی در احیای منابع زیرزمینی و طبیعی آب خواهد داشت . طراحی ساز و کار عملی در استحصال و تغذیه شبکه آبهای زیرزمینیبدون آسیب های زیست محیطی می تواند از نابودی این منابع جلوگیری کند . کشور ما به عنوان یکی از مناطق کمآب و خشک نیازمند حفظ منابع آبی زیرزمینی می باشد و احداث وساخت سدهای زیرزمینی شامل قنات ها، آبخوان داری سنتی وکاریزها )سفره های آزاد آب زیرزمینی( که دارای سابقه ی طولانی با قدمت بیش از سه قرن میباشد می تواند به بهره برداری بهینه آب ، حفظ آبهای زیرزمینی و جلوگیری ازخشکسالی در بخش کشاورزی کمک شایانی بنماید