سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نخستین کنفرانس بین المللی شش سیگما

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علیرضا نیکدل – کارشناس ارشد مهندسی صنایع و مدیر حیطه تخصصی شش سیگما در آکادمی توف ایرا
مسعود ربانی – دانشیار دانشکده فنی دانشگاه تهران
ندا معنوی زاده – کارشناس ارشد مهندسی و تحقیق و توسعه آکادمی توف ایران – آلمان
سیده مهشید فاطمی – کارشناس ارشد

چکیده:

متدلوژی شش سیگما بعنوان یک روش فرایند گرا و با تأکید بر نتیجه و اثر بخشی، پایه گذاری شده و بدنبال ارتق ا ی کیفیت محصولات، خدمات و فرآیندهاست. در کشور ما نیز همگام با سایر کشورها، مراکز صنعتی و خدماتی به سرعت و با تبادل اطلاعات با سایر سازمانها و مراکز صنعتی دنیا از توان بالای این ابزار آگاهی یافته و به اجرای آن ترغیب شده اند. این متدولوژی در شرکت سهامی پتروشیمی بندر امام بعنوان اولین شرکت پتروشیمی در سطح ایران همگام با سایر کشورهای صنعتی درحال اجرا می باشد مقاله حاضر یک مطالعه موردی از چگونگی تعریف و اجرای پروژه های۶σ در صنایع پتروشیمی بوده و شامل ضرورت بکارگیری رویکرد۶σ در صنایع پتروشیمی، زمینه های انتخاب شده برای اجرای پروژه ها، سازمان پر وژه و چگونگی تعریف پروژه ها می باشد. هم اکنون پروژه های۶σدر دو واحد عملیاتی و تعمیراتPM مجتمع در حال اجرا است.