سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیدعلی اقامیرجلیلی – استادیار- دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

چکیده:

روش چند بلوکی یکی از روشهای زیربنایی در حل مسائل عددی می باشد و به طور گسترده برای حل میدانهای جریانی که دارای پیچیدگی هندسی هستند, به کار می رود. در این روش میدان جریان به چند ناحیه یا بلوک تقسیم می شود و در هر بلوک شبکهء جداگانه ای تولید می گردد. سپس روشهای عددی برای این نواحی ساده بکار برده می شود و نتایج و داده ها در هر گام زمانی بین بلوک های مختلف مجاور بعنوان شرط مرزی بین بلوکی مبادله می گردد تا جواب نهایی کل قلمرو حل بدست آید. در این تحقیق روش چند بلوکی را برای جریان بروی قوس دایره ای و ایرفویل اعمال نموده و به منظور حل معادلات حاکم بر جریان از یک روش حجم محدود, زمان پیمایشی صریح برای انتگرال گیری از معادلات اویلر تا حالت دائم استفاده شده است. نتایج بدست آمده با نتایج عددی در حالت تک بلوکی مقایسه شده است و انعطاف پذیری روش و صرفه جویی در تعداد گره های لازم و در نتیجه حافظه و همچنین زمان محاسبه, بدون از دست دادن دقت عددی تائید می گردد.