سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

صمد نظرزاده اوغاز – اعضای هیئت علمی بخش تحقیقات فنی مهندسی و بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقی
سیدمجتبی نوری حسینی – اعضای هیئت علمی بخش تحقیقات فنی مهندسی و بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقی
امین نظرزاده اوغاز – کارشناس برق کنترل دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

بررسی وضعیت خاک های کشاورزی یکی از مهمترین دغدغه های بخش کشاورزی و کشاورزان است. از مهمترین ویژگیهای خاک، میزان مواد آلی آن است. در روش مرسوم با تعیین درصد کربن آلی خاک میتوان نسبت به وضعیت مواد آلی خاک اظهار نظر نمود، که طبیعتا در این روش هزینه های آزمایشات خاک به هزینه های تولید محصول اضافه خواهد شد از طرف دیگر بررسی وضعیت مواد آلی خاک از ویژگیهای مهم خاکهای کشاورزی در افزایش تولید می باشد. درکنار طرح پایش خاک های کشاورزی خراسان رضوی که توسط بخش خاک و آب مرکز تحقیقات در حال انجام است، بکارگیری روش پردازش تصویر(Image Processing) جهت شناخت مواد آلی خاک مورد بررسی قرار گرفت. این تحقیق با استفاده از میزان درصد ماده آلی نمونه های تهیه شده در طرح پایش با آنالیز رنگ تصاویر اسکن شده رنگی نمونه ها، و بررسی همبستگی آنالیز رنگ نمونه ها با میزان ماده آلی مورد بررسی و با ضریب همبستگی بیش از ۷۴% مورد تائید قرار گرفته است و نشان میدهد که میتوان با استفاده از روش پردازش تصویر در مورد میزان مواد الی خاک اظهار نظر نمود.