سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سید مجتبی نوری حسینی – اعضای هیئت علمی بخش تحقیقات خاک و آب و بخش تحقیقات فنی مهندسی مرکز تحقی
صمد نظرزاده اوغاز – اعضای هیئت علمی بخش تحقیقات خاک و آب و بخش تحقیقات فنی مهندسی مرکز تحقی
زهرا اکبری اوغاز – عصو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
امین نظرزاده اوغاز – کارشناس برق کنترل دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

بررسی وضعیت خاک‌های کشاورزی یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های بخش کشاورزی و کشاورزان است. از مهم‌ترین ویژگی‌های خاک تعیین پتاسیم خاک است. در روش مرسوم جهت تعیین میزان پتاسیم خاک از روش‌های شیمیایی استفاده می‌شود. در این طرح هدف تعیین میزان پتاسیم خاک با استفاده از روش پردازش تصویر و مقایسه آن با نتایج به‌دست‌آمده در طرح پایش کیفیت خاک‌های کشاورزی که توسط بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی در حال انجام است می‌باشد. در این تحقیق با استفاده از نمونه‌های تهیه شده در طرح پایش به آنالیز رنگ تصاویر اسکن رنگی نمونه‌ها توسط اسکنر جنیوس Genius مدل Color Page – HR8X Slim ، هم‌بستگی آنالیز رنگ نمونه‌ها با میزان پتاسیم خاک مورد بررسی و با ضریب هم‌بستگی ۷۵% مورد تأیید قرار گرفته و نشان می‌دهد که می‌توان با استفاده از روش پردازش تصویر در مورد میزان پتاسیم خاک اظهار نظر نمود .