سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی ترافیک و ایمنی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مرتضی اوستاخان – کارشناس ارشد بهداشت حرفه ای

چکیده:

هزاپ یکی از روشهای شناسایی خطرات است که به منظور ارزیابی طراحی ایمن در فرآیندهای شیمیایی مورد استفاده قرار میگیرد و در سالهای اخیر کاربرد آن به دیگر صنایع و تکنولوژی ها از جمله ایمنی ترافیک نیز گسترش پیدا کرده است دراین مقاله بکارگیری روش هزاپ در پروسه ترافیک همراه با نمونه ای از کاربرد آن در تصمیم گیری ایمنی ترافیک ارائه شده است هزاپ ترافیک می تواند در ارزیابی انحرافات و مشکلات احتمالی و نیز ارائه تکنولوژی های جدید در پروسه ترافیک مورد استفاده قرارگیرد برای استفاده از هزاپ در بررسی اهداف ایمنی جاده انتظارات کاربران به هزاپی که عمدتا در صنایع شیمیایی استفاده می شود اضافه شده است.