سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش صنایع معدنی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

احسان فرح بخش – دانشجوی کارشناسی مهندسی معدن، دانشکده مهندسی معدن دانشگاه صنعتی اصفهان
سید سعید قنادپور – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معدن، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
اردشیر هزارخانی – عضو هیات علمی دانشکده مهندسی معدن و متالورژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

منطقه جنوب غرب شهرستان یزد به لحاظ زمین شناسی و کانه زایی یکی از مناطقی محسوب می گردد که همواره دراولویت کارهای اکتشافی قرار داشته است. کانسار مس پورفیری منطقه دره زرشک که در این منطقه واقع شده است، برروی یکی از زون های تکتونیکی و فعال ایران مرکزی به نام زون ارومیه دختر قرار دارد. توده نفوذی کانسار در این منطقه از نوع گرانودیوریت- دیوریت است که با سنگ های رسوبی در برگرفته شده است و کانی سازی در توده نفوذی آذرین ودر همبری سنگ های رسوبی انجام پذیرفته است. هدف از انجام این مطالعه، تعیین محل کانسار و میزان پراکندگی آن بااستفاده از ژئوفیزیک اکتشافی و روش مغناطیس سنجی در محدوده مورد نظر می باشد. به این منظور از روش های زاویه تیلت، سیگنال تحلیلی و مشتقات افقی و قائم جهت تعیین موقعیت آنومالی های مغناطیسی موجود در کل محدوده با در نظرگرفتن بیش از ۱۶۰۰ ایستگاه در امتداد ۳۴ پروفیل با امتداد تقریبی شمال غربی- جنوب شرقی استفاده شده است