سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای عمران و معماری

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی پور علی گنجی – هیات علمی آموزشکده فنی و حرفه ای سما،دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الل

چکیده:

در دستورالعمل بهسازی لرزه اهی ساختمان های موجود دو روش ضرایب تغییر مکان و طیف ظرفیت برای محاسبه تغییر مکان هدف پیشنهاد شده است که هر دو مبتنی بر تحلیل استاتیکی غیرخطی می باشد در روش نخست مقدار تغییر مکان هدف توسط پریود موثر سازه طیف شتاب زلزله و همچنین ضرایبی که دراین دستورالعمل پیشنهاد می گردد بدست می اید اما در روش طیف ظرفیت تغییر مکان هدف از تلاقی منحنی ظرفیت سازه با طیف پاسخ تعیین می شود دراین مقاله کارایی بکارگیری این روشها را برای ارزیابی سطح عملکرد ساختمان های فولادی با قاب خمشی متوسط براساس معیار تغییر مکان جانبی مورد بررسی قرار میدهیم برای تحلیل از روشهای دینامیکی و استاتیکی غیرخطی استفاده شد نتایج نشان میدهد که روشهای استاتیکی غیرخطی گرچه در تخمین تغییر مکان نسبی طبقات دست بالا ترند اما در ارزیابی سطح عمرکرد سازه در قیاس با تحلیل دینامیکی غیرخطی از دقت کافی برخوردار بوده و قابل استناد می باشند.