سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدمهدی عمادی – شرکت آب منطقه ای مازندران
محمدتقی عظیمی – شرکت آب منطقه ای مازندران

چکیده:

در شرایط فعلی برای مطالعات آبخوانهای ساحلی در مجاورت دریا و اقیانوسها، جهت تعیین بهترین مکان های تغذیه واداری برای تأمین آب کارخانه های آب شیرین کن از طریق حفر چاه ، روشهای مختلفی وجود دارد(ژئوالکتریک، ژئومغناطیس ، لرزه سنجی و…) که هر یک از این روشها دارای محدودیتهای خاصی چون زمانبر بودن، پرهزینه بودن و نیاز به استقرار کمپهای مطالعاتی می باشند. استفاده از روش نوین الکترومغناطیس( صفحه ای ، خطی و نقطه ای ) ابداعی (پذیرفته شده در سومین جشنواره نوع آوری و اختراعات کشور در سال ۱۳۸۸ و تحت حمایت ملی نخبگان کشور) که برای اولین بار در کشور توسط نویسنده این مقاله مورد استفادهقرار گرفته است ،علاوه بر کاهش بسیار زیاد زمان و هزینه مطالعات ، تولید آمار و اطلاعات هم زمان کمی وکیفی سفره های ساحلی(هیدروژئولوژی) و تفکیک خطی(ردیابی آب زیرزمینی) و نقطه ای(نصب سونداژهایالکترومغناطیس) لایه های آبدار را بهمراه ارایه فرمولهای کاربردی منطبق و متناسب با هیدرولیک آب زیرزمینی را در مطالعات صحرائی ارائه می دهد که فاقد هر گونه محدودیت مکانی ، توپوگرافی، آب و هوایی و یاتاثیرپذیری توسط امواج مزاحم محلی می باشد.بدین منظور مطالعات الکترومغناطیس(نقطه ای-خطی-صفحه ای) جهت بررسی امکان تغذیه واداری آبخوان ساحلی کمپ مهندسی فاز ۱۲ عسلویه(سواحل خلیج فارس) برای تأمین آب ( ۲۰۰ لیتر در ثانیه) کارخانه آب شیرین کن از طریق حفر چاه در عرض ۲ کیلومتری ساحل دریا در دستور کار قرار گرفت . با استفاده از این شیوه اطلاعات هم زمان شامل سطح آب زیرزمینی ،سنگ کف، تفکیک لایه های آبخوان ، تعیین خط عرضی هیدرولیکی تغذیه واداری درامتداد عمود بر ساحل و زون بندی کمی (پتانسیل آبی)مناطق ساحلی برای اولین بار در کشور انجام گردید.اطلاعات و نقشه های تولید شده حاصل از این روش با بررسی های اکتشافی و آزمایش پمپاژ ۴ حلقه چاه محفوره در منطقه مورد مطالعه(مطالعات تکمیلی) مقایسه و تطبیق داده شده و مشخص گردید که اطلاعات حاصل از این روش (بلحاظ تنوع اطلاعات خروجی) کاملاً منطبق با اطلاعات اکتشافی بوده و می تواند بعنوان یک روش جدید در صنعت آب کاربرد متنوعی و وسیعی داشته باشد.