سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

انوش ضمیران – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی علوم باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد
محمدرضا ملکی – همکار گروه بایوسیستم، مکاترونیک و سنسورها دانشکده بیو ساینس دانشگاه

چکیده:

محاسبه کود مورد نیاز مزارع بر اساس آزمایش سطوح عناصر خاک، اطلاعات مزرعه و گیاه صورت می گیرد. معمولاً مقدار کود از روی جدول های توصیه کود تعیین می شودکه دارای معایب متعددی است و می بایست مورد بازنگری قرار گیرد. با استفاده از روش طیف سنجی خاک می توان داده های مورد نیاز برای جایگزینی آنها با معادلات توصیه کود را تاًمین کرد. در مطالعه حاضر چگونگی انجام این روش که در منقطه فلاندرز بلژیک صورت گرفته تشریح شده و نتایج حاصل از برداشت بیش از ۸۰۰۰ طیف خاک در هر هکتار برای تعیین معادله توصیه کود فسفره با موفقیت بکار گرفته شد.