سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی صنعت بتن

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا احمدی – دانشجوی دکتری مهندسی معدن
نادر فتحیانپور – دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان
غلامحسین نوروزی – دانشیار دانشگاه تهران

چکیده:

روش رادارنفوذی زمین که قابلیت ارایه تصاویرزیرسطحی با تفکیک پذیری بالا از محیطهای دی الکتریک کم اتلاف را دارد یک روش جدید مفید و بسیار قدرتمند برای آزمون غیرمخرب ساختارهای مصنوعی دست ساز بشربویژه بتن از طریق بازتاب امواج الکترومغناطیسی با فرکانس بالا می باشد درمطالعه حاضر امکان کاربرد این روش برای تصویربرداری اسلبهای بتنی به مقاصد مختلف با توسعه کدهای شبیه سازی پاسخ GPR به روش اختلاف محدود دو بعدی مورد بررسی قرارگرفته است همچنین تجزیه و تحلیل نتایج برداشت محدود ساختگاه سی و سه پل اصفهان به عنوان یک مورد مطالعاتی عملی که دربخشهایی از آن از میلگرد و تیرآهن جهت تقویت ساختار پل استفاده شده آورده شده است.