سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فرهاد عبدالهی – کارشناسی ارشد ژئوفیزیک
آرش ندری – دانشجوی دکتری آب
داریوش ندری – دکتری ژئوفیزیک

چکیده:

منابع آب درسازندهای سخت را تنهامیتوان با شناسایی شکستگی ها و حفرات دراین نوع سازندها شناسایی نمود دراین مطالعه دردشت پلی شهرستان لالی دراستان خوزستان به منظور شناسایی منابع اب زیرزمینی درشکستگیهای کنگلومرای سازند بختیاری از روش مقاومت ویژه دوبعدیونر شلومبرژه استفاده شد درمجموع دو پروفیل با طولهای ۱۹۷۰و۱۹۵۰ متر فواصل الکترودی ۱۰متر و عمق تجسس ۱۰۵متر برداشت گردید پروفیل اول درامتداد یکی از شکستگی بزرگ درغرب دشت پلی برداشت شد پروفیل دوم درحالیکه شکستگی ها را قطع نموده درشرق این دشت برداشت شد پروفیل اول که درامتداد شکستگی بزرگ بوده نتوانست زونهای شستگی حاوی آب را درمنطقه ثبت نماید پروفیل دوم که چندین شکستگی را درمنطقه قطع نموده بود توانست چندین زون شکستگی حاوی اب را دراعماق ثبت نماید.