سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سهراب خان محمدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
جواد جاسبی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
شبنم تدین – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
کامران رضایی – دانشگاه تهران ایران

چکیده:

با توجه به پیچیدگی سیستم های قدرت و دریافت حجم زیادی از آلارمها در مراکز کنترل خصوصا در شرایط بحرانی و بروز حادثه، اهمیت مدیریت آلارمها غیرقابل انکار می باشد . محققان روشهای گوناگونی برای مدیریت آلارمها پیشنهاد داده اند که از آن جمله می توان به اولویت بندی آلارمها اشاره کرد. اولویت بندی آلارمها می تواند بر مبنای حوزه مسئولیت، لیست از پیش تعریف شده، تازگی رخداد، دلایل بروز و … باشد. در این مقاله که بخشی از یک تحقیق در خصوص اولویت بندی آلارمها بر مبنای ریسک آنهاست، با استفاده از روش دلفی فازی، گروهی از آلارمهای سیستم قدرت که امکان برآورد ریسک برای آنها وجود دارد، انتخاب شده اند . بدین منظور چهار گروه اصلی آلارمها تعریف شده و ازاستاندارد تخمین ریسک در تنظیم پرسشنامه دلفی فازی استفاده شده است. پس از اجرای سه مرحله نظرسنجی و دستیابی به اجماع میان خبرگان در نهایت مشخص شد ازدیدگاه خبرگان گروه آلارمهای اندازه گیری قابلیت تخمین ریسک بهتری دارند.