سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدرضا رفیع منزلت – قطب علمی کنترل و پردازش هوشمنددانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه
بهزاد مشیری –

چکیده:

سیستمهای تعلیق الکترومغناطیسی سیستمهایی با رفتار کاملاً غیرخطی بوده که استفاده از کنترل کننده های معمولی برای کنترل آنها چندان نتیجه بخشنیست. در این تحقیق روشی مؤثر برای شناسایی و کنترل یک سیستم تعلیق الکترومغناطیسی ارائه م یگردد. بدین منظور از MLP دو شبکه عصبی یکی برای شناسایی دینامیک سیستم و دیگری به عنوان کنتر لکننده استفاده می شود. ابتدا با فرض ناشناخته بودن دینامیک سیستم، شبکه عصبی اول با استفاده از مجموعه ای از داده های ورودی-خروجی دینامیک سیستم را شناسایی می کند. برای طراحی شبکه عصبی دوم که بعنوان کنتر لکننده بکار می رود، از استراتژی مشابه کنترل تطبیقی مدل-مرجع استفاده می شود. بدین منظور با در نظرگرفتن یک سیستم با رفتار مطلوب بعنوان مدل مرجع برای سیستم حلقه بسته، شبکه عصبی دوم را به گونه ای آموزش می دهیم که خطای بین خروجی سیستم با خروجی مدل مرجع کمینه شود. شبیه سازی کامپیوتری کارایی روش ارائه شده را در شناسایی و کنترل سیستم مورد نظر نشان می دهد.