سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۹۰

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

محمدرضا رجبی – کارشناس ارشد مهندسی سیستم های اطلاعات مکانی
علی منصوریان – استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

پی جویی و اکتشاف معدن با دقت بالا و هزینه مناسب یکی از موارد بسیارتاثیر گذاردراقتصاد کلان کشورها است از این رو تعیین نقاط حفاری درمطالعات تفصیلی اکتشاف ذخایر معدنی که از طریق درنظر گرفتن کلیه شرایط پیچیده حاکم برشکل گیری ذخایر معدنی و تلفیق فاکتورهای موثربرکانیسازی انجام می شود از اهمیت ویژه ای برخوردار است روشهای سنتی و پرهزینه پی جوی معادن با بهره گیری از تکنولوژی های نوین سخت افزاری و نرم افزاری دچار تغییر و تحول فراوانی گردیده اند gis از تکنولوژی هایی است که بکارگیری آن درکارکردهای معدنی با توسعه روزافزون مواجه بوده است مدل WofE با بهرهگیری از GIS و پردازشهای مکانی احتمال وقوع یک رخدادمعدنی را درموقعیت های مختلف ارایه می دهد این مقاله با استفاده از روش WofE وزنهای نشانگر به تولید نقشه پتانسیل معدنی روی منطقه چاه فیروز کرمان پرداخته است عیارهای مورد استفاده شامل زمین شناسی ژئوفیزیک و ژئوشیمی می باشد که مجموعا ۱۰ لایه اطلاعاتی از این معیارها استخراج شده است درنقشه پتانسیل معدنی تهیه شده مناطق مستعد کانی سازی مس پرفیری درنواحی مرکزی منطقه مورد مطالعه و با گسترش شمالی – جنوبی تعیین شد.