سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

کاوه آهنگری – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
سیدرحیم معین السادات – کارشناس ارشد استخراج معدن
دانیال بهنیا – دانشجوی کارشناسی ارشد استخراج معدن
مزدا بهنیا – مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر

چکیده:

هدف این مطالعه توسعه مدلهای هوشمند برا یتخمین مدول الاستیسیته سنگ بکر است مدول الاستیسیته یکی از مهمترین پارامترهایی است که نشان دهنده تغییر شکل پذیری سنگ بکر است باتوجه به پیچیدگی ساختارسنگ تعیین مستقیم مدول الاستیسیته مستلزم زمان هزینه دقت و زحمت زیادی می باشد ازطرفی جهت تعیین غیرمستقیم آن روابط دقیقی دردسترس نیست و بیشتر روابط تجربی و ازمایشگاهی می باشند دراین تحقیق تلاش شد که با استفاده ازمجموعه داده های چندین سد کشور به کمک روشهای ANN ANFIS مدلهایی جهت پیش بینی مدول الاستیسیته استاتیکی سنگ آهک تهیه گردد همچنین به کمک gEP روابطی برای پیش بینی این مدول ارایه شد و سپس بااستفاده از نرم افزار ویژوال بیسیک VB فرمی طراحی شد که به کمک آن براحتی میتوان میزان مدول را باتوجه به روابط جپ پیش بینی نمود.