سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

میثم کمالی – کارشناس ارشد عمران محیط زیست دفتر مطالعات آب و محیط زیست دانشگاه صنعتی شریف
مسعود تجریشی – دانشیار دانشکده مهندسیعمران دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

گسترش شهرنشینی سبب افزایش سطوح نفوذناپذیر و درنهایت تولید رواناب بیشتر ازسطوح شهری میشود این روانابها درسطوح و معابرشهری حرکت کرده و ضمن جمع آوری آلاینده ها از سطح شهر آنها را به داخل مسیلها و آبراهه ها انتقال می دهد یکی از مهمترین عوامل انتقال جهت انتقال آلاینده ها در رواناب رسوبات موجود در آن می باشد درصورت حذف رسوبات از رواناب کیفیت رواناب بهبود می یابد یکی از سیستمهای موثر جهت کاهش رسوبات از رواناب سطحی استفاده از روسازی نفوذپذیر می باشد دراین مقاله برای آشنایی بیشتر با این سیستم ابتدا به معرفی انواع مختلف روسازی متخلخل مزایا و معایب و سپی به کاربرد آنها خواهیم پرداخت درادامه برروی روسازی نفوذپذیرمتمرکز و به دستاوردهای تحقیقاتی دراین زمینه و مکانهای مناسب ایجاد این روسازی مشخصات لایه های زیرسازی و نحوه نگهداری آن خواهیم پرداخت درانتها به تنها تجربه آزمایشگاهی درکشور که به عنوان یک پایان نامه ای در دانشگاه صنعتی شریف انجام شده اشاره خواهد شد.