سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس بین المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نسرین اسدی – کارشناسی ارشد نرم افزار،دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر،دانشگاه شیرا
محمد هادی صدرالدینی – دانشیار دانشکده برق و کامپیوتر،دانشگاه شیراز،شیراز

چکیده:

دردهه های اخیر توانایی فنی بشر برای تولید و جمع آوری داده به سرعت افزایش یافته است این رشد انفجاری در داده های ذخیره شده نیاز به مبرم ابزارهای خودکارسازی را ایجاد کرده است تا بصورت هوشمند به انسان یاری رساند تا این حجم عظیم داده را به دانش مفید و مورد نیاز خود تبدیل کند به این فرایند داده کاوی اطلاق می شود یکی از زمینه های که می توان ازاین دانش به نحو موثری بهره گرفت داده های پزشکی است دراین مقاله برآن هستیم تا به کشف عوامل موثر دربروز انواع سرطان و تعیین نحوه درمان سرطان بپردازیم بدین منظور از پایگاه داده سرطان بیمارستانهای نمازی شیراز در سالهای ۸۲-۸۶ استفاده نمودیم با اعمال الگوریتمهای خوشه بندی و کشف قوانین وابستگی برروی مجموعه داده ها به نتایج مفید و جالبی دست یافتیم