سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

روجا جوادیان کوتنایی – دانشجوی کارشناسی ارشد کامپیوتر- دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان،گروه
مهدی قانعی اردکانی – دانشجوی کارشناسی ارشد کامپیوتر- دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان،گروه

چکیده:

درک شاخص های مشتریان ، برای فعالینی که در بازارهای مبتنی بر بایل روبه رشد و توسعه فعالیت دارند یک اولویت شده است. این در حالیست که در بازارهای سنتی بیشتر تحقیقات روی شناسایی و تجزیه و تحلیل فاکتورهایی است که می تواند بر رفتار مشتریان اثر داشته باشد.یک مورد خوب دراین زمینه تلاشی است که جهت دادهکاوی رفتاری مشتری و خرید مبتنی بر مویایل صورت گرفته است. بدین منظور نیاز به طراحی سیستم هایی است آه با شناخت رفتار نمایند آاربران به آنها در انتخاب محصولاتی آه با سلایق آاربران تناسب بیشتری دارد، آمک . در این مقاله با استفاده از تکنیکهای دادهآاوی و انجام مدل خوشه بندی، آاربرانی آه اولویتهای مشابه دارند، شناسایی نموده سپس پیشنهادات مناسبی را به اینگونه آاربران ارائه می نماییم .این پیشنهادات نه تنها با توجه به رفتار مشتری شخصی سازی می شوند. نتایج ارزیابی نشان داد آه روش ما از دقت خوبی به منظور پیش بینی اولویتهای آاربران برخودار می باشد.