سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی مهندسی صنایع و سیستم

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

موسی صالحی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
مسعود شریعتی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده:

از آنجا که سرعت تغییرات رشد و گسترش لحظه به لحظه ارتباطات و افزایش وابستگی های متقابل مدیران امروز را با محیطی پر ابهام و چالشی مواجه ساخته بدیهی است اقدام به برنامه ریزی بدون در نظر داشتن تحولات محیطی و وابستگی های آن تلاشی بیهوده و عقیم خواهد بود وجود چنین شرایطی سازمان ها را ملزم می سازد تا برخلاف تفکر گذشته اقدامات خود را در قالب استراتژیک برنامه ریزی کنند. استرتژی یک برنامه جامع برای عمل است که جهت گیری های عمده سازمان را معین می کند و رهنمودهایی برای تخصیص منابع در مسیر کسب هدف های بلند مدت سازمانی ارائه می دهد انتخاب استراتژی مناسب کاری پیچیده و حتی مخاطره آمیز است زیرا هر استراتژی سازمان را به یک محیط رقابتی خاص هدایت میکند و چگونگی برنامه ریزی مدیران برای تطبیق قوت ها و ضعف های سازمان با فرصت ها و تهدید های محیطی را معین می سازد. در این تحقیق روشی برای کمی کردن آنالیز SWOT نشان داده شده است که میتوان آن را حتی وقتی که میان فاکتورهای استراتژیک وابستگی است اجرایی نماید. الگوریتم پیشنهادی از روش فرآیند تحلیل شبکه ای ANP و تصمیم گیری گروهی استفاده می کند. اهداف اصلی تحقیق شامل شناخت عوامل محیطی و درونی و موثر بر دانشگاه تفرش، بکارگیری فنون علمی (روش های تصمیم گیری چند معیاره گروهی) در مراحل ارزیابی و رتبه بندی استراتژی های آنالیز SWOT و استقرار نظام منطقی برنامه ریزی در سطح کلان در دانشگاه روش اجرایی تحقیق با بکارگیری روش های طوفان فکری و NGT، در مراحل فرآیند برنامه ریزی استراتژیک تحقیق انجام میپذیرد. سپس با بکارگیری روش های AHP، ANP، تصمیم گیری گروهی تجزیه و تحلیل صورت گرفته و در نهایت رتبه بندی استراتژی های ماتریس SWOT صورت می پذیرد.