سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سمپوزیوم فولاد ۱۳۸۸

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی بیجاری – اعضای هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی اصفهان
مهدی خاشعی – دانشجوی دکتری تخصصی مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی اصفهان
غلامعلی رئیسی اردلی – اعضای هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

روش های کمی از جمله مهمترین روشهای پیش بینی موجود می باشند. یکی از مهمترین مشکلات موجود در پیش بینی با روشهای کمی احتیاج به داده های زیاد گذشته به منظور حصول نتایج دقیق می باشد. اما با توجه به تغییرات سریع محیط های ناشناخته در دنیای واقعی اغلب باید موقعیت های آینده را با استفاده از داده هایی با تعداد کم و در ظرف مدت کوتاه تر پیش بینی کرد. در این مقاله استفاده از تکنیک عناصر مشابه به منظور مرتفع ساختن مشکل مذکور و حصول نتایج دقیق تر در پیش بینی قیمت محصولات فولادی پیشنهاد شده است. نتایج حاصله از بکارگیری روش پیشنهادی در سیستم بورس فلزات تهران (TME) بیانگر کارآمدی روش مذکور و افزایش دقت پیش بینی ها بوده است.