سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی فناوریهای معدنکاری ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احمدرضا مختاری – استادیار دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

اکتشافات ژئوشیمیایی از جمله روشهای رایج در اکتشاف مواد معدنی می باشد که همگام با دیگر ابزار اکتشاف در موقعیت یابی نهشته ها و تعیین ویژگیهای آنها مورد استفاده قرار می گیرد. این ابزار اکتشافی قابلیتهای خود را در اکتشاف کانسارهایی که در سطح رخنمون دارند و یا نزدیک به سطح می باشند نشان داده ولی با افزای عمق قرار گیری کانسار، شدت سیگنالهای مرتبط با کانی زایی کاهش می یابد، بگونه ای که روشهای متداول ژئوشیمیایی قادر به شناسایی آنها نیستند. تکنیک استخراجات جزئی، روشی قدرتمند در بالا بردن میزان سیگنال به نویز در داده های ژئوشیمیایی جهت کشف کانسارهای کور می باشد. در این تکنیک هضم شیمیایی نمونه به صورت کامل صورت نمی یگرد بلکه نمونه تحت محلولهای شیمیایی مختف مورد حل جزئی قرار می گیرد. این محلولها با مورد هجوم قرار دادن فازهای خاصی از نمونه می توانند قدرت سیگنال به نویز را افزایش دهند. در این مقاله به معرفی این تکنیک همراه با مثالهایی عملی از کانسارهای مختلف که در آنها بکارگیری این روش موجب نمایان گشتن آنومالیهای ژئوشیمیایی شده، خواهیم پرداخت.