سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی نانوالکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

آمنه کاظمی – دانشگاه آزاد فسا

چکیده:

در این مقاله یکی از کاربردهای ساختارField Programmable Nanowire ( INPFInterconnect برای کارهای سطح پایین پردازش تصویر مورد بررسی قرار گرفته است.FPNIاز خانوادهCMOS/Nano میباشد، که با قابلیت انتخاب ابزارهای نانو ، میتواند تکنولوژی بهبودیافته یک ساختارFPGA با رفع مشکلات وضعیت بیتها وترکیبات خارج از طرح نیمه هادی و جایگزینی آن با سوئیچ های نامتغیر در اتصالها باشد، که این امر سبب کاهش دو مولفه سطح و توان مصرفی میشود و با افزایش .[ بهره خروجی همراه است[ ۱استفاده از این ساختار به منظور کاربرد دیجیتالی به صورت مدارهایDSP شکل، بر پایه توانایی دوباره پیکرسازی ساختFPNI می باشد. برآوردهای انجام شده از عملکرد این مدار برای تکنولوژیCMOSبا سطح۴nm و نانوسیم هایی که فاصله مرکز آنها از یکدیگر۴/۵nmاست، مطابق با نقشه راه تعیین شدهITRS برای آینده خواهد بود.