سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نخستین کنفرانس بین المللی شش سیگما

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مسعود ربانی – تهران دانشیار دانشکده فنی دانشگاه
ندا معنوی زاده – کارشناس ارشد مهندسی صنایع و تحقیق و توسعه آکادمی توف ایران- آلمان
علیرضا نیکدل – کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

چکیده:

در این مقاله دو رویکرد شش سیگما و تولید ناب که در سالهای اخیر به نحو گسترده ای مورد توجه محققان علمی و صاحبان صنایع به منظور بهبود بهره وری و کسب نتایج مطلوب و پایدار قرار گرفته اند تحلیل و یکپارچه سازی میگردند. یکپارچه سازی معرفی شده در این مقاله در راستایسرآمدی سازمان های ایرانی می تواند مورد استفاده واقع شود. در بسیاری موارد مشاهده میشود که تولید ناب و شش سیگما به عنوان دو رویکرد منفصل مطرح میشوند در صورتیکه تلفیق مناسب آنها موجبات استفاده از ویژگی های منحصر بفرد هر یک را در پی خواهد داشت. این مقاله نحوه تلفیق مذکور را شرح میدهد از سوی دیگر حرکت در مسیر سرآمدی مستلزم استفاده از ابزارهای مناسب می باشد که نتایج کسب شده در کشورهای توسعه یافته بر استفاده از شش سیگما و تولید ناب تاکید می نماید. در این مقاله جایگاه استفاده از ابزارهای دو رویکرد شش سیگما و تولید ناب و بکارگیری تلفیقی آنها تشریح می شود.