سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی پروبیوتیک و محصولات فراویژه

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

هادی زمانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران – گروه زیست شناسی
شهربانو عریان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران – گروه زیست شناسی
پریچهر یغمایی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران – گروه زیست شناسی

چکیده:

هدف از انجام این تحقیق، بررسی تاثیر سینرجیسمی گردو بر روی تحریک تولید آنتی بیوتیک Tyrothricinتوسط انتروکوک و افزایش خاصیت ضدمیکروبی آن می باشد. پس از کشت انتروکک فکالیس با مشخصه PTCC=1394 در محیط کشت BHI agar، سانتریفوژ و جداسازی توده میکروبی، ماده ضدمیکر