سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی تدین – شرکت مهندسان مشاور بهراد ایران
اکرم شاهقلیان – شرکت مهندسان مشاور بهراد ایران
مریم بنده ای – شرکت برق منطق های سیستان و بلوچستان ایران

چکیده:

جبران توان راکتیو مصرفی در خطوط شبکه فشار متوسط وترانسفورماتورهای توزیع در محل مصرف موجب بهبود پروفیل ولتاژ و کاهش تلفات می گردد . در این مقاله با بکارگیری تابع هدف مناسب، روشی مبتنی بر الگوریتم ژنی و با بهره گیری از عملگرهای ویژه و اولویت بندی نقاط کاندیدجهت جایابی بهینه خازن در شبکه توزیع ارائه گردیده که ضمن بهبود چشمگیر تلفات و پروفیل ولتاژ، بازگشت سرمایه مورد نظر را فراهم می سازد. روش مزبور برای جایابی خاز نهای فشارمتوسط و فشارضعیف با هدف جبران توان راکتیو فشارمتوسط در فیدر نمون های از شهرستان زاهدان پیادهسازی شده است. نتایج پیاده سازی این روش بر شبکه ۳۳ شینه و فیدرهای فشارمتوسط زاهدان نتایج مطلوبی به دنبال داشته است.