سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین ملی کنفرانس مهندسی و مدیریت نوآوری

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

سید محسن اقبالی – کارشناس ارشد مدیریت تکنولوژی،دانشگاه علم و صنعت ایران
محمد مهدوی مزده – دکترای مهندسی صنایع،هیات علمی دانشکده صنایع دانشگاه علم و صنعت

چکیده:

هدف ازانجام این پژوهش دردرجه اول تعیین فاکتورهای کلیدی فرایندهای تصمیم گیری خرید توسط وارد کنندگان خارجی و صادرکننگان داخلی مربوط به صنایع خودروسازی درکشور ایران ودردرجه دوم تبدیل این فاکتورهای کلیدی به مسائل بحرانی و فرموله کردن استراتژیهایی به منظور حل آنها می باشد دراین پژوهشابتدا با استفاده ازتئوری تحلیل گری به شناسایی فاکتورهای کلیدی پرداخته و ۲۴ فاکتور شناسایی شده با این روش را تبدیل به ۲۲ مساله بحرانی کرده سپس ویژگیهای مورد نیاز برای بهبود هریک از مسائل بحرانی و اینکه چه ویژگیهایی برای حل این مسائل بهتر و چه ویژگیهایی بدتر می باشند جستجو شده است سپس با استفاده ازماتریس تناقضات TRIZ به تعیین اصول خلاقانه ای که درفرموله کردن استراتژیهای بهبود درصنایع خودروسازی ایران قابل کاربرد هستند پرداخته شده است روش تحقیق دراین پژوهش توصیفی وجمع آوری اطلاعات به ۲ صورت کتابخانه ای و اسنادی و پرسشنامه ای و میدانی بوده است بدهی می ب اشد که بدلیل گستردگی و پیچیدگی موضوع امکان ورود به عمق و تحلیل جامع موضوع وجود نداشته است دراین پژوهش ابتدا با مراجعه به اسناد و مراجع کتابخانه ای و اینترنتی و با استفاده ازکلید واژه هایی که درسرتاسر این پژوهش تکرار شده اند به جستجوی مجلات و مقالات مرتبط با این پژوهش پردخته ایم و سپس فاکتورهای کلیدی ذکر شده برخی از اصول را از این مراجع استخراج کرده و به تجزیه و تحلیل آنها پرداخته ایم