سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد مریمی – گروه هوش مصنوعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
محمدرضا اکبرزاده توتونچی – گروه مهندسی برق دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

سیستم فازی از جمله روش های هوشمندی است که توانسته به خوبی برای مدل سازی سیستم های پیچیده مورد استفاده قرار گیرد. اما پیچیدگی ابعاد سیستم ها باعث می شود که بخش پایگاه قوانین سیستم فازی دارای مشکل فزونی قوانین شود. به طوریکه با افزایش تعداد پارامترهای ورودی سیستم فازی، تعداد قوانین سیستم فازی به صورت نمایی افزایش پیدا خواهد کرد. این مقاله با استفاده از تئوری گراف تصادفی به کمینه کردن تعداد قوانین سیستم فازی می پردازد. برای آزمایش روش پیشنهادی، از سیستم فازی جهت دسته بندی مجموعه داده های مختلف استفاده شده است. با مقایسه روش پیشنهادی و یکی از روش های کمینه کردن قوانین فازی یعنی روش معیار شباهت، مشخص شده است که روش پیشنهادی می تواند در حالی که دقت دسته بندی را حفظ کند، تعداد قوانین سیستم فازی را به میزان قابل توجهی کمینه کند.