سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

صدیقه زابلی – دانشجوی کارشناسی ارشد
مهدی کرباسیان – دانشیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر
کوروش صدیقی – دانشیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی
علی جانعلی پورعمران – کارشناس مکانیک

چکیده:

مطالعه موردی پیش رو برروی غالب موتورهای دیزل سنگین دوازده سیلندرخورجینی با کاربری ریلی است این مقاله با استفاده ازتجزیه تحیل ح الات خرابی و شکست به شناسایی خطا و خطرات نهفته دریکی اززیرسیستمهای اصلی و کلیدی موتور به نام میل لنگ پرداخته سپس بابکارگیری دو روش ازتئوری منطق فازی به اولویت بندی و مقایسه ریسک ها می پردازد وظیفه میل لنگ دراین نوع ازموتورها تبدیل حرکت رفت و برگشتی خطی پیستون به حرکت چرخشی یادورانی است این زیرسیستم ازآن جهت انتخاب شده است که هرگونه اختلال و ازکارافتادگی درآن باعث اختلال و ازکارافتادگی کل موتور میگردد انالیز حالات خرابی و اثار آن fmea دستورالعمل یا روشی در حوزه برنامه های قابلیت اطمینان است که تمامی خرابیهای ممکن را درچهارچوب دستورالعملهای مشخص شده شناسایی و مدون می نماید.