سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی یادگیری و آموزش الکترونیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

چکیده:

در دهه گذشته پیشرفتهای چشمگیری در حوزه یادگیری الکترونیکی صورت گرفته است با این وجود همچنان در سیستمهای مدیریت یادگیری ضعفهایی مشاهده می شود از مهمترین این ضعفها می توان به عدم اطمینان از حضور دانشجوی مورد نظر ثبت نام کننده و نیز عدم امکان کنترل حضور مستمر دانشجو در کلاس الکترونیکی اشاره کرد استفاده از تکنیکهای تایید هویت درممانعت از دسترسی افرادغیرمجاز به سیستم های یادگیری الکترونیکی حائز اهمیت می باشد هدف ازاین مقاله ارائه ی یک مدل یادگیری الکترونیکی مبتنی بر کاربردهای وب با قابلیت کنترل حضور است مدل ارائه شده بر اساس روش بیومتریک چندگانه می باشد و به منظور شناساییتایید هویت و ردیابی دانشجو در سیستم مدیریت یادگیری استفاده می شود. دراین راستا از دو بیومتریک رفتاری الگوی حرکات ماوس و الگوی تایپ و یک بیومتریک فیزیکی چهره استفاده شده است شیوه استفاده از این سه بیومتری با ارائه یک الگوریتم مشخص می گردد. با توجه به نتایج ازمایش انجام گرفته راهکار ارائه شده کمترین نیاز به مشارکت دانشجو در فرایند تایید هویت و کنترل حضور را دارا می باشد.