سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شهرام شیخ زاده چونقرالوی یکان – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
لیدا بلیلان اصل – استادیار گروه معماری دانشکده هنر معماری دانشگاه آزاد واحد تبریز

چکیده:

یکی از مهمترین اهداف توسعه پایدار، حفظ طبیعت و اصلاح نگاه به آن است و تجلی توسعه پایداردر حوزه محیط ساخته شده، معماری پایدار نامیده می شود. موضوع بام سبز در کشور ما موضوع جدیدی نیست اما سامانه بام سبز موضوعی جدید می باشد که مزایای مربوط به آن در گرو استفاده گسترده و کلان آنها می باشد. یکی از راه حل های اجرای گسترده سامانه سبز تعریف و تحلیل آن در قالب سیاستها و مؤلفه های توسعه پایدار می باشد. کشورهای در حال توسعه مانند ایران نیز هم اکنون در پی اجرای این سیاست ها در جهت حل مشکلات مختلف فرهنگی، اجتماعی، زیست محیطی و با در نظر گرفتن پیامدهای اقتصادی هستند. با افزایش مشکلات دنیای مدرن، سامانه های پایدار در اولویت سیاست های کشورهای توسعه یافته قرار گرفته است هر چند توسعه پایدار ریشه های اکولوژیکی و اقتصادی و فرهنگی اجتماعی دارد، ولی با جستجو درباره معضلات پیش روی انسان معاصر و را ه حل آنها در معماری پایدار، نقش طبیعت هر چه بیشتر آشکار می گردد. در انتهای این نوشتارطبیعت و معنای گسترده آن مورد بررسی قرار گرفته است که می تواند تعیین کننده رابطه سه گانه انسان، طبیعت و معماری باشد. در نظر گرفتن نقش انسان و همچنین معماری به عنوان یک فرآیند که منجر به پایداری می گردد، از نکات مهم دیگردر اصلاح رابطه انسان، طبیعت و معماری می باشد.از این رو با تکیه بر روشی توصیفی / تحلیلی و با استفاده از تکنیک «مطالعات کتابخانه ای» اصول پایه ای توسعه پایدار در بستر مفاهیم پایه ای معماری سبز می باشد و همچنین انسان عصر ما با دستیابی به علوم و فنون جدید،در این عصر اکتشافات و اختراعات امکاناتی را فراهم نموده که تا دیروز اضافه بوده است وتماس ها و ملاقات های حضوری و تبادل افکار، با یکدیگر تأثیر گفتارها و شناخت فرهنگ ها و ملیت های مختلف به خصوص آگاهی از حرکت های فکری و اندیشه های نو در زمینه های علمی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی جهان امروز، تأسیس یک فضای مطلوب را برای گردهمایی و تشکیل اجتماعات بزرگ و کوچک را ضروری نموده وامکان شناسایی فرهنگ های گوناگون را در زمان کوتاه و ارتباطی بسیار نزدیک فراهم می نماید. هدف اصلی این پژوهش شناخت و بررسی عوامل تأثیر گذار در ساخت یک مرکز همایش شهر در تبریز با تاکید بر توسعه پایدار و معماری سبز میباشدو نتیجه آنکه یکی از راههای توسعه بام سبز وتوجیه پذیر نمودن آن در کشور تعریف و تحلیل راههای گسترش آن بر مبنای معیارهای توسعه پایدار در ساخت یک مرکز همایش شهر در تبریز می باشد.