سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس نیروگاههای برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محسن گودرزی – استادیار دانشکده مهندسی دانشگاه بوعلی سینا
رضا کی منش – دانشجوی کارشناسی مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی دانشگاه بوعلی سینا

چکیده:

سیستم سرمایش نیروگاه، یکی از مهمترین اجزای چرخه تولید قدرت در نیروگاهها بوده و تأثیر مستقیمی بر راندمان نیروگاه دارد. کارایی این برجها متأثر از عوامل محیطی شامل رطوبت نسبی، دمای محیط، وزش باد و غیره میباشد. تأثیر نامطلوب وزش باد بر راندمان برج خنک کن ناشی از دو عامل جریانهای گردابهای در اطراف رادیاتورها و کج شدن پلوم خروجی از دودکش آنها است. تاکنون پژوهشهای زیادی به منظور کاهش اثرات گردابهای با به کارگیری بادشکن در کنار رادیاتورها انجام شده است. در طرح پیشنهادی این پژوهش به جای استفاده از دیوارهای بادشکن معمولی از بادشکنها از جنس رادیاتور استفاده شده است که به هنگام وزش باد علاوه بر کاهش اثر جریانهای گردابهای در کنار رادیاتورهای جانبی باعث افزایش نرخ انتقال حرارت برج هم میشود. نتایج شبیه سازیهای عددی نشان میدهد که در پارهای از موارد درصد بهبود کارایی برج با این طرح سه برابر طرح دیوارهای بادشکن معمولی است.