سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسن هدایتی – برق منطقه ای آذربایجان
سیدعلی نبوی نیاکی – IEEE

چکیده:

در این مقاله به برنامه ریزی و مطالعه توسعه شبکه انتقال و فوق توزیع شهرستان تبریز به همراه پیش بینی بار و تقاضای ۱۶۰ مگاوات بار قطار شهری تبریز (مترو ) تا ۱۰ سال آینده براساس مطالعه وضعیت پایداری استاتیکی ولتاژ شبکهپرداخته شده است. در این مطالعه از الگوریتمی بر پایه تحلیل پخش بار تداومی (CPF) برای تعیین محل پست های انتقال جهت پشتیبانی از پست های حساس به ناپایداری ولتاژ درشبکه فوق توزیع استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان دهنده تنومندی الگوریتم و همچنین افزایش قدرت برنامه ریزی و بهبود وضعیت شبکه انتقال و فوق توزیع شهر تبریز تا ۱۰ سال آینده است