سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مریم اکبریان فرد – کارشناس ارشد حسابداری، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد صومعه سرا
حامد آراد – کارشناس ارشد حسابداری، مازندران رامسر
میثم نبی پور – کارشناس ارشد حسابداری
سحر اجاغ – کارشناس ارشد حسابداری

چکیده:

رویکردهای تأمین مالی در دو دهه اخیر افزایش چشمگیری داشته است به نحوی که نرخ متوسط رشد سالانه استفاده از ابزارهای مالی اسلامی در دنیا برابر با ۳۰ درصد بوده است. صرفنظر از تفاوتهای مذهبی، نژادی، این ع ملکرد چشمگیر، اقتصاد بسیاری از کشورهای مسلمان و غیر مسلمان را بواسطه افزایش رشد سرمایه گذاری در این حوزه و فرصست های بکارگیری بالاتر تحت تأثیر قرار داده است. بدون شک تأمین مالی با رویکردهای اسلامی به عنوان یکی از زمینه های مهم برای رشد فعالیت های مهم اقتصادی در سطح کشورهای اسلامی شناخته شده است. صکوک به عنوان یکی از موفقترین ابزارهای تأمین مالی در کشورهای اسلامی است که بر اساس قرار داد اجاره عادی و اجاره به شرط تملیک طراحی شده است. اما این عملکرد و افزایش چشمگیر در استفاده در بازار ک ماکان جدید است و ابعاد آن چندان که باید مورد توجه قرار نگرفته است. مقاله حاضر بکارگیری و چشم انداز این ابزار مالی در مالیه بخش عمومی مورد بررسی قرار گرفته است. سپس چالش ها و فرصت های پیش رو که بایست توسط مشارکین بازار مورد توجه قرار گیرند، مورد بحث قرار گرفته است. نتایج بررسی نشان می دهد ابزار صکوک دارای مزایای منحصر به فرد و ارزش افزوده است که می تواند ار انتخاب فرصت های سرمایه گذاری و دستیابی به منافع خاص مورد توجه قرار گیرد.