سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

داود ابراهیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرائی
غلامعلی حیدری – دانشجوی کارشناسی ارشد کنترل

چکیده:

روش هوشمند "آتوماتای یادگیری تقویتی انتخابی" یک روش ابتکاری جهت حل مسائل بهینه سازی است، که ایده آن از رفتار موجودات زنده هنگام یادگیری برگرفته شده است. این تکنیک برای حل انواع مسائل برنامه ریزی پویا و شبکه قابل استفاده می باشد. در این مقاله برای آزمودن کارایی الگوریتم، مسأله فروشنده دوره‌گرد مدلسازی و حل شده است و در نهایت ضریب کارایی روش نسبت به جواب بهینه به دست آمده است