مقاله بکارگیری QFD برای ایده سازی در فرآیند تفکر تئوری محدودیت ها (TOC-TP): (مطالعه موردی گلوگاه نظام نوآوری ایران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در بهبود مدیریت از صفحه ۱۱۰ تا ۱۳۶ منتشر شده است.
نام: بکارگیری QFD برای ایده سازی در فرآیند تفکر تئوری محدودیت ها (TOC-TP): (مطالعه موردی گلوگاه نظام نوآوری ایران)
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرآیند تفکر
مقاله QFD
مقاله دیدگاه سیستمی
مقاله گلوگاه
مقاله نظام نوآوری ایران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زاده علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: فانی علی اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: قدسی پور سیدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: عبدی منصوره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بکارگیری متدولوژی های علمی در استخراج سیاست های توسعه علم و فناوری از ملزومات استقرار در مسیر توسعه است. با توجه به ابعاد چندگانه فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی توسعه فناورانه، تدوین سیاست در این بستر نیازمند دیدگاهی کل نگر و روش مند می باشد. در این مقاله سعی شده تا با تجمیع دو تئوری مجزا، یکی در حل مساله با دیدگاه سیستمی (شامل فرآیند تفکر تئوری محدودیت ها) و دیگری در تصمیم گیری و تدوین راهبرد (QFD)، دریچه جدیدی به سوی بکارگیری تئوری هایی با بنیاد و شالوده کاربری در محیط های ساخت و تولید (حوزه های سخت) به سمت محیط های سیاستی و اجتماعی (حوزه های نرم) در ایران باز شود. مطالعه موردی تحقیق حاضر ارائه راهکارهای عملی در رفع گلوگاه های نظام نوآوری کشور با نظرات خبرگان این حوزه می باشد.