مقاله بکارگیری مدل های تصمیم گیری چند معیاره برای ارزیابی عملکرد و بودجه ریزی عملیاتی سازمان ها در مدیریت شهری (مطالعه موردی: شرکت های آب و فاضلاب) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در مطالعات مدیریت شهری از صفحه ۸۱ تا ۹۲ منتشر شده است.
نام: بکارگیری مدل های تصمیم گیری چند معیاره برای ارزیابی عملکرد و بودجه ریزی عملیاتی سازمان ها در مدیریت شهری (مطالعه موردی: شرکت های آب و فاضلاب)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزیابی عملکرد مالی
مقاله بودجه ریزی عملیاتی
مقاله نسبت های مالی
مقاله مدل های تصمیم گیری چند معیاره

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحیمی عبدالرحیم
جناب آقای / سرکار خانم: محمودی رمضانعلی
جناب آقای / سرکار خانم: کلانتری مجید
جناب آقای / سرکار خانم: داوودآبادی محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف پژوهش: امروزه عملکرد مالی یکی از مهم ترین حوزه های عملکردی سازمان ها محسوب می شود، زیرا اطلاعات مالی زیربنای بسیاری از تصمیم گیری ها، خط مشی های استراتژیک مدیریت و تدوین برنامه ها و سیاست های نظام های بودجه ای در سازمان ها به حساب می آید. سازمان ها در راستای ارزیابی عملکرد مالی و تدوین بودجه، از تکنیک های متداول تجزیه و تحلیل شاخص ها، پارامترهای کمی و سلیقه ای استفاده می کنند، اگرچه این نوع تکنیک ها، اطلاعات مفیدی را فراهم می آورد، اما به دلیل در نظر نگرفتن کلیه شاخص ها و معیارها، تصویر جامعی از عملکرد و برنامه ها را به دست نخواهد داد و نتایج بدست آمده از اعتبار قطعی برخوردار نمی باشد. با توجه به این که شاخص های مالی و بودجه، حوزه های عملکردی متفاوتی را پوشش می دهند که هر سازمان می تواند در برخی از این حوزه ها دارای قوت و در برخی دارای ضعف باشد، لذا استفاده از مدل های علمی به منظور ارزیابی عملکرد مالی و بودجه ریزی عملیاتی به لحاظ در نظر گرفتن هم زمان شاخص های گوناگون در حوزه های مختلف، تاثیر زیادی بر نتایج ارزیابی، هدف گذاری سیاست ها و تصمیم گیری ها خواهد داشت.
روش پژوهش: در این مطالعه، از روش تحقیق توسعه ای و توصیفی استفاده شده است. عملکرد مالی شرکت های آب و فاضلاب در ایران در این پژوهش، بر اساس شاخص های مالی، بهره وری، کارکنان، مشترکین، تخصیص منابع و فرآیندهای مدیریتی پس از تعیین وزن آن ها، با ترکیب مدل های TOPSIS ,ELECTRE TAXONOMY-NC ,TAXONOMY-CL  ارزیابی شده و نهایتا بکارگیری مدل های فوق در مراحل مختلف بودجه ریزی عملیاتی در سازمان ها پیشنهاد شده است.
نتیجه گیری: نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد، مدل های تصمیم گیری چند معیاره یک ابزار کارآمد برای شناسایی عملکرد مالی، تعیین شاخص های اثربخش، تدوین ضوابط بودجه، تفویض اختیار، بهبود.