مقاله بکارگیری برنامه ریزی آرمانی خطی در روش گسترش عملکرد کیفیت در شرایط خاکستری؛ مطالعه موردی: بررسی کیفیت روغن زیتون که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در مدیریت صنعتی از صفحه ۱۴۹ تا ۱۶۲ منتشر شده است.
نام: بکارگیری برنامه ریزی آرمانی خطی در روش گسترش عملکرد کیفیت در شرایط خاکستری؛ مطالعه موردی: بررسی کیفیت روغن زیتون
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روش گسترش عملکرد کیفیت
مقاله رضایت مندی مشتری
مقاله برنامه ریزی آرمانی خطی
مقاله اعداد خاکستری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باباخانی بهزاد
جناب آقای / سرکار خانم: آذرنیا شیما

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
روش گسترش عملکرد کیفیت (QFD)، یکی از روشهای پیشرفته در مهندسی کیفیت می باشد که با مطالعه بازار، شناسایی خواسته ها و الزامات مشتریان(CR) و شناسایی مشخصه های فنی و مهندسی (EC)، سعی درلحاظ نمودن آن در تمام مراحل طراحی و تولید برای توسعه محصول جدید (NPD)، در جهت افزایش سهم بازار و جلب رضایت مشتریان دارد. یکی از گام های مهم در روش QFD تعیین مقادیر عددی خانه کیفیت (HOQ) می باشد. امروزه با توجه به افزایش پیچیدگی و عدم قطعیت اطلاعات، انجام ارزیابی و تصمیم گیری برای تعیین مقادیر عددی خانه کیفیت بصورت یک عدد قطعی امری دشوار است. در تحقیقات انجام شده پیشین از اعداد فازی در تعیین مقادیر عددی خانه کیفیت برای شرایطی که تصمیم گیرنده با اطلاعات زبانی و یا بسیار مبهم روبرو است، استفاده شده است. اما از آنجایی که در دنیای واقعی اطلاعات اغلب به صورت ناقص و ناکافی وجود دارد می توان از اعداد خاکستری در قالب یک بازه به جای اعداد قطعی و فازی جهت تعیین امتیاز هر شاخص استفاده کرد تا ضمن پرهیز از پیچیدگی های مدل سازی اعداد فازی و خطاپذیری مدل های قطعی از سادگی اعداد خاکستری استفاده شود. در این پژوهش به ارائه مدل ترکیبی گسترش عملکرد کیفیت و برنامه ریزی آرمانی خطی در شرایط خاکستری پرداخته ایم. ابتدا به دلیل وجود اطلاعات ناقص و ناکافی در زمینه مورد مطالعه از تئوری اعداد خاکستری در روش گسترش عملکرد کیفیت استفاده شده است. همچنین برای تعیین اهمیت نسبی CR ها از روش وزن دهی برنامه ریزی آرمانی خطی مبتنی بر اعداد خاکستری استفاده می شود. با توجه به نتایج بدست آمده از این مدل می توان ادعا کرد مدل ارائه شده قادر است روش گسترش عملکرد کیفیت را در شرایطی که اطلاعات ناقص و مبهمی در دسترس قرار دارد نیز مورد استفاده قرار داد. اعتبار روش پیشنهادی در قالب یک مطالعه موردی که به بررسی رضایتمندی مشتری از کیفیت روغن زیتون ایرانی نسبت به نمونه خارجی می پردازد، بررسی می شود.